Entries by KJS

Ideologii ciąg dalszy.

Każda osoba decyduje o tym, jak chce żyć. Zło nie istnieje niezależnie od człowieka. Ludzie czynią zło z wyboru. Decydowanie wymaga myślenia, choćby i nieudolnego. Podstawowa decyzja, jaką możecie podjąć, to myśleć albo nie myśleć, pozwolić innym, żeby myśleli i mówili was, co robić, nawet jeśli nakażą czynienie zła. Mądre decyzje wymagają czegoś więcej, wymagają […]