Entries by MP

Galeria ul. Małachowskiego 14c

Jednym z celów statutowych stowarzyszenia KOnstruktywny Sosnowiec jest wspieranie i promocja kultury. Jako, że od czasu do czasu coś tam nabazgrzę lub zdjęcie zrobię, postanowiłem nieco się przyjrzeć sosnowieckim przejawom sztuki graficznej i odwiedzać galerie sosnowieckie, oraz sklepy zajmujące się sprzedażą dzieł malarskich i spokrewnionych z tą techniką. W każdym artykule postaram się przedstawić pokrótce galerię, która odwiedziłem oraz sylwetki artystów tam wystawiających.

Lekcja bezpiecznej bankowości według ING

Do dziś jest głośno o uczniach z Kościerzyny, których pracownicy Banku Ślaskiego szkolili jak zachowywać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny z rachunkiem bankowym.
Mówili dlaczego nie należy pisać PIN-u na kartach bankowych, o zasadach zachowania poufności związanej z hasłami.