Miecz Prawdy - recenzja

/
Jednym z celów naszego Stowarzyszenia jest promocja kultury i sztuki. W związku z tym, jako osoby o zdeklarowanych poglądach wolnościowych chcielibyśmy je intensywnie propagować, chociażby poprzez zachęcaniedo lektury książek, nie tylko specjalistycznych, naukowych, czy popularno-naukowych, ale również poezji czy prozy.