Deklarację członkowską dla członka wspierającego można pobrać tutaj.

Deklarację członkowską dla członka zwyczajnego można pobrać tutaj.

Oświadczenie o wsparciu dla Stowarzyszeniu przez osobę fizyczną, do pobrania.

Oświadczenie o wsparciu dla Stowarzyszeniu przez osobę prawną, do pobrania.