Wpisy

Oświadczenie KOS w sprawie podatków

/
Od wielu lat władze miasta utrzymywały lokalne stawki podatków zbliżone do maksymalnej stawki ustalonej przez Ministerstwo Finansów, co spowodowało, że miasto było mniej konkurencyjne na tle innych miast w regionie. W połączeniu z kiepskim stanem infrastruktury drogowej, sytuacja ta musiała zaowocować ucieczką przedsiębiorców do gmin, w których stawki podatków były na niższym poziomie, co czyniło je bardziej konkurencyjne w porównaniu do naszego miasta.

Oświadczenie KOS ws. pikiety oraz wzory podpisów ws. referendum

/
W dniu dzisiejszym odbył protest przeciwko podpisaniu przez Rząd umowy ACTA. Manifestacja mieszkańców Zagłębia zgromadziła ok. 1, 5 tysiąca osób, chcących dać wyraz swojego sprzeciwu wobec ingerencji w wolność obywateli, narodowej dumie i przywiązaniu do niepodległego państwa polskiego.