Wpisy

Oświadczenie KOS w sprawie podatków

/
Od wielu lat władze miasta utrzymywały lokalne stawki podatków zbliżone do maksymalnej stawki ustalonej przez Ministerstwo Finansów, co spowodowało, że miasto było mniej konkurencyjne na tle innych miast w regionie. W połączeniu z kiepskim stanem infrastruktury drogowej, sytuacja ta musiała zaowocować ucieczką przedsiębiorców do gmin, w których stawki podatków były na niższym poziomie, co czyniło je bardziej konkurencyjne w porównaniu do naszego miasta.

A nie mówiłem?

/
Stała się rzecz niesłychana! Sosnowiecki magistrat odkrył, że wpływy z podatku CIT (można implikować, że ogólne wpływy również) spadły w tym roku, w porównaniu do roku poprzedniego! Zbadanie tej tajemniczej sprawy władze zleciły specjalistom z Grupy Gumułka, a sam skarbnik miasta mówi:

Dożynamy Sosnowiec!

/
Nie lubię używać truizmów, jednak często najlepiej oddają one otaczającą nas rzeczywistość. Otóż - wyszło szydło z worka - ja wiem, że lewicowcy i socjaliści na ekonomii się nie znają, co najwyżej na ekonometrii, ale w tak elementarnych sprawach nie trzeba być doktorem nauk ekonomicznych (np. jak dr Hałasik!), żeby zdawać sobie sprawę z wpływu wysokich podatków na rozwój miasta.