Konsultacje

Uczestnikom naszych szkoleń udzielamy również konsultacji w następujących obszarach/tematach:

NARZĘDZIA CYFROWE W EDUKACJI:

 • MS Teams w edukacji
 • Google Meet w edukacji
 • Zoom w edukacji
 • Padlet – jako narzędzie do kolekcjonowania zasobów dydaktycznych
 • Padlet – jako narzędzie współpracy
 • Wakelet
 • Canva dla początkujących
 • Canva dla zaawansowanych
 • Emaze
 • Wix – kreator stron internetowych
 • PowerPoint – czego nie wiesz, choć potrafisz przygotować prezentację
 • Mentimeter
 • LearningApps
 • Kahoot
 • Quizlet
 • Quizizz

BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI ZDALNEJ:

 • Rozpoznawanie fake newsów
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE:

 • Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – konteksty związane z edukacją zdalną
 • Zdrowie psychiczne ucznia i nauczyciela w edukacji zdalnej
 • Depresja, samookaleczenia, próby samobójcze – przyczyny, rozpoznawanie, działania pomocowe
 • Jak realizować się w roli nauczyciela w edukacji zdalnej?
 • Kompetencje nauczyciela edukacji zdalnej
 • Problemy w pracy nauczyciela w edukacji zdalnej
 • Motywacja nauczyciela – motywacja ucznia w edukacji zdalnej
 • Uczeń z trudnościami emocjonalnymi i motywacyjnymi – jak rozmawiać i wzmacniać online?
 • Trudna współpraca z rodzicami – jak się skutecznie komunikować?
 • Interwencja kryzysowa online – jak działać w sytuacjach kryzysowych?
 • Przeciwdziałanie cyberprzemocy – jak pracować z uczniami?
 • Dobry klimat w klasie – jak wzmacniać więzi i utrzymywać pozytywny klimat?
 • Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

DYDAKTYKA I METODYKA

 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do ewaluacji zajęć
 • Planowanie lekcji zdalnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów
 • Jak pracować na lekcjach metodami aktywnymi w środowisku Microsoft 365?
 • Jak pracować na lekcjach metodami aktywnymi w środowisku Google Workspace?
 • Zaawansowane funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
 • Organizacja i zarządzanie procesem nauczania realizowanym zdalnie
 • Demonstracja skutecznych technik i metod pracy z uczniem w sposób zdalny
 • Wykorzystanie narzędzi interaktywnych na lekcjach języka polskiego
 • Zastosowanie Wakeleta na lekcjach języka polskiego
 • Aktywizowanie i motywowanie uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi interaktywnych

GRY W EDUKACJI

 • Tworzenie gier terenowych wspomaganych technologią
 • Gamifikacja w edukacji

OCENIANIE:

 • Skąd wziąć stopień, gdy nie mamy stopni bieżących?
 • Informacja zwrotna jako forma oceniania w kształceniu na odległość
 • Ocenianie kształtujące
 • Jak oceniać na bieżąco
 • WSO w nauczaniu zdalnym
 • Ocenianie w edukacji zdalnej

PRAWO W PRACY NAUCZYCIELA:

 • Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Awans zawodowy