Nasza kadra

Korzystając z doskonalenia w KOS możecie Państwo liczyć na spotkanie z trenerami (nauczyciele-konsultanci i specjaliści), którzy mają kwalifikacje wymagane od osób zatrudnianych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz przygotowanie i kompetencje do realizacji zadań statutowych.

Kadra KOS to osoby doświadczone w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi – w uniwersytetach i szkołach wyższych, publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, firmach szkoleniowych oraz w działalności NGO. Większość to osoby z praktyką na stanowiskach kierowniczych w oświacie, doświadczone w kierowaniu zespołami ludzkimi i realizowaniu projektów.

W dużej mierze zespół tworzą osoby pracujące naukowo i dydaktycznie w uniwersytetach lub szkołach wyższych, posiadające stopnie/tytuły naukowe – aktywni badacze, organizatorzy i uczestnicy konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych, autorzy publikacji pedagogicznych.

Trenerzy KOS często uczestniczą w różnego typu formach aktualizowania wiedzy merytorycznej i podnoszenia kompetencji zawodowych, dbając o własny rozwój.

Skład zespołu dydaktycznego jest kompletowany odpowiednio do aktualnie realizowanego zadania. Wśród osób, którym powierzamy zadania merytoryczne KOS są:

 • dr Lidia Bielinis
 • mgr inż. Małgorzata Bieńkowska
 • mgr Sylwester Borkowski
 • mgr Beata Chodacka
 • mgr Mariola Cyganek
 • dr Magdalena Giercarz-Borkowska
 • dr hab. Tomasz Huk prof. UŚ
 • dr Anna Irasiak
 • mgr Piotr Iwaniec
 • dr Adam Konopnicki
 • mgr inż. Agnieszka Kosiak
 • dr Jarosław Kotliński
 • mgr Ewa Kramarczyk
 • dr Monika Kurzynoga
 • mec. Magdalena Nachmann
 • mec. Piotr Nachmann
 • prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 • mgr Magdalena Pabian
 • dr Sabina Pawlik
 • mgr Anna Przybylska
 • dr Monika Ryndzionek
 • mgr Jacek Ścibor