Projekty

Rok szkolny 2021/2022:

Przedsięwzięcie grantowe: Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

w ramach projektu grantowego: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty; nr projektu: POWR.02.10.00-00-00-0008/20.

Rok szkolny 2022/2023:

Przedsięwzięcie grantowe: Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość-2

w ramach projektu grantowego: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty; nr projektu: POWR.02.10.00-00-00-0008/20.