Szkolenia

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2022/2023

 • Statut szkoły – warsztat dotyczący dostosowania zapisów statutowych do aktualnych przepisów prawa
 • Skuteczne komunikowanie się w zespole
 • Stres i emocje w pracy nauczyciela
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Ocenianie uczniów – aspekty prawne i pedagogiczne
 • Depresja, samookaleczenia, próby samobójcze – przyczyny, rozpoznawanie, działania pomocowe
 • Efektywna praca w klasie zróżnicowanej
 • Jak pracować z uczniami przybyłymi z Ukrainy?
 • Szkolenia w ramach przedsięwzięcia grantowego Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość-2
 • Gamifikacja w edukacji (z wykorzystaniem aplikacji Habitica)

Warsztaty:

 • Robotyka z wykorzystaniem klocków LEGO Spike Prime
 • Robotyka z wykorzystaniem klocków LEGO Boost
 • Kodowanie z wykorzystaniem robotów Dash
 • Gry matematyczne z uczniami klas I-III szkoły podstawowej

Rok szkolny 2023/2024

 • Statut szkoły – warsztat dotyczący dostosowania zapisów statutowych do aktualnych przepisów prawa
 • Skuteczne komunikowanie się w zespole
 • Stres i emocje w pracy nauczyciela
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Ocenianie uczniów – aspekty prawne i pedagogiczne
 • Efektywna praca w klasie zróżnicowanej
 • Jak współpracować z rodzicami, by pokonywać trudności?
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia w przestrzeni wirtualnej (zjawiska: hikikomori, FOMO/JOMO, sharenting, sexting, cyberprzemoc, selfie, catfishing)
 • Narzędzia edukacji zdalnej (wg zapotrzebowania)
 • Gamifikacja w edukacji (z wykorzystaniem aplikacji Habitica)

Warsztaty:

 • Robotyka z wykorzystaniem klocków LEGO Spike Prime
 • Robotyka z wykorzystaniem klocków LEGO Boost
 • Kodowanie z wykorzystaniem robotów Dash
 • Gry matematyczne z uczniami klas I-III szkoły podstawowej